ชื่อ - นามสกุล :นางสิริญญา เรืองขจรเมธี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :285/19 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Telephone :0818845718
Email :sirinyanfe@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร