ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปนัดดา เจนจิตธนณัท
ตำแหน่ง :บรรณารักษ์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่อยู่ :76 หมู่ 12 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบงานอัธยาศัยและห้องสมุดฯ
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอัธยาศัย